اداره کل راه و شهرسازی استان البرز (ساختمان مرکزی)
اداره کل
آدرس : استان البرز - کرج - رجایی شهر(گوهردشت) - بلوار رستاخیز - سوم غربی
تلفن تماس : 35830000 - 026
شــماره نمابر : 35830000 - 026
آدرس ایمیل : Info@alborzrud.ir
ساختمان معاونت بازآفرینی شهری و مسکن
مسکن
آدرس : استان البرز - کرج -
تلفن تماس : 35830000 - 026
شــماره نمابر : 35830000 - 026
آدرس ایمیل : Info@alborzrud.ir
ساختمان کارگزاری مسگن مهر (ساختمان پارسیان)
مسکن
آدرس : استان البرز - کرج -
تلفن تماس : 35830000 - 026
شــماره نمابر : 35830000 - 026
آدرس ایمیل : Info@alborzrud.ir

کلیه حقوق این سامانه متعلق است به اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

تهیه شده در اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل راه و شهرسازی استان البرز